Publikasjon

Naturarven som verdiskaper – tips og eksempler

Om publikasjonen

Vi har utarbeidet en veileder for verdiskaping med utgangspunkt i naturarven. Den er tiltenkt de som arbeider med tilrettelegging for verdiskaping.