Publikasjon

Avfallsdeklarering.no - brukerveiledning

Om publikasjonen

Avfallsdeklarering.no er myndighetenes elektroniske løsning for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall.

Myndighetene er i denne sammenheng Miljødirektoratet og Statens strålevern. (Oppdatert pr. juni 2018).

Avfallsdeklarering.no er laget for å forenkle arbeidet som avfallsprodusent og avfallsmottak har med å oppfylle pliktene i avfallsforskriftens kapittel 11 og kapittel 16.

Brukerveiledningen er skrevet for de som har plikt til å levere, deklarere og ta imot farlig avfall og radioaktivt avfall.

Den beskriver hva bedriftene må gjøre for å kunne ta i bruk Avfallsdeklarering.no og den beskriver hvordan avfallsprodusenter og -mottakere skal bruke løsningen.