Publikasjon

Veiledning til tankforskriften

Om publikasjonen

Forurensningsforskriften kapittel 18 om tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall trådte i kraft 1. januar 2014.

Veiledningen forklarer og tolker forskriftsteksten, som er nyttig for tankeiere, brukere, konsulenter og myndigheter.

Veilederen er oppdatert og digitalisert i juni 2021.