Publikasjon

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler

Om publikasjonen

Veilederen gjengir paragrafene i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst i rammer.

Under hver ramme er det gitt kommentarer til den enkelte paragraf.

Veilederen erstatter tidligere veileder M-64/2014.

Oppdatert 1.april 2024