Publikasjon

«Fishing For Litter» som tiltak mot marin forsøpling i Norge

Om publikasjonen

Miljødirektoratet har gitt SALT oppdraget med å gjennomføre en 2-årig prøveordning med Fishing For Litter (FFL) i utvalgte havner i Norge i perioden 2016 – 2017.

Rapporten redegjør for oppstart, gjennomføring og erfaringer fra prøveordningens første driftsår.