Publikasjon

Naturbaserte løsninger for klimautfordringer i nasjonal forvaltning

Om publikasjonen

Denne rapporten er en sammenstilling av eksisterende tiltak og virkemidler for hvordan naturbaserte løsninger for klimautfordringen kan integreres bedre i nasjonal forvaltning.

Rapporten omfatter både klimagassutslipp, karbonopptak/og -lagring samt klimatilpasning. Fokus er på Miljødirektoratets eget sektoransvar.