Publikasjon

Utredning om konsekvenser for Norge av klimaendringer i andre land

Om publikasjonen

Ringvirkningene av fremtidige klimaendringer i andre land og regioner kan ha store konsekvenser for norsk samfunn og økonomi.

Dette vil i hovedsak medføre risiko, der klimaendringer kan føre til tap og skader eller forsterke eksisterende trusler.

Det finnes også muligheter for Norge som følge av klimaendringer i andre land, men disse vil til sammen veie langt mindre enn samlet risiko, både i vurdering av totalt omfang og sikkerheten om hvorvidt de vil inntreffe.

Blant de mest akutte risikoene som denne rapporten avdekker er et økende behov for bistand og nødhjelp som følge av hyppigere og kraftigere ekstremvær, flom, tørke og vannmangel. Det er påvist tydelig sammenheng mellom slike klimaeffekter, fattigdomsutvikling og humanitære kriser blant mennesker som bor i utsatte områder. De samme drivkreftene vil også kunne bidra til å destabilisere sårbare stater og områder, og drive millioner av mennesker på flukt. Dette kan i verste fall lede til voldelige konflikter og omfattende flyktningkriser, med potensielt stor påvirkning på norsk asyl- og sikkerhetspolitikk.

Summary in English