Publikasjon

Monitoring ocean acidification in Norwegian seas in 2017

Om publikasjonen

This is the annual 2017 report based on the program: Monitoring ocean acidification in Norwegian waters, funded by the Norwegian Environment Agency.

Denne rapporten gjelder undersøkelser av havforsuring i 2017. Måleområdet i rapporten går fra Skagerrak/Nordsjøen, gjennom hele Norskehavet og til nordlige deler av Barentshavet.