Publikasjon

Faktaark: FNs klimapanels spesialrapport om klimaendringer og landarealer

Om publikasjonen

I dette faktaarket er hovedfunnene fra rapporten samlet.

Aldri før har mennesker påvirket jordas landarealer så mye som nå, og klimaendringene forsterker belastningene på landarealene. Landområder bidrar både til utslipp og opptak av CO2. Klimatiltak som krever mye areal kan være lite bærekraftig, og raske utslippskutt i andre sektorer er derfor nødvendig for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.