Publikasjon

Handlingsplan mot villsvin 2020 - 2024

Om publikasjonen

Handlingsplanen mot villsvin er utarbeidet av Miljødirektoratet og Mattilsynet etter oppdrag fra LMD og KLD.

Handlingsplanen mot villsvin er utarbeidet av Miljødirektoratet og Mattilsynet etter oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og
miljødepartementet. Målsettingen i planen er færrest mulig villsvin på et minst mulig område. De tiltak som foreslås i handlingsplanen forventes å bidra til at denne målsettingen nås.
De viktigste forutsetningene for en vellykket gjennomføring er å få oversikt over villsvinbestanden og utbredelsen, redusere denne gjennom godt grunneiersamarbeid, og å få på plass tiltak for tidlig oppdagelse av smitte og hindre eventuell smitte til tamsvinpopulasjonen.