Publikasjon

Evaluering av klimatilpasningsnettverket I Front

Om publikasjonen

Publikasjonen er en rapport fra evaluering av klimatilpasningsnettverket I Front, gjennomført av Menon Economics på oppdrag fra Miljødirektoratet.

I Front-nettverket ble etablert i 2015 og har vært et samarbeid mellom 11 bykommuner og Miljødirektoratet.

Formålet med nettverket har vært å videreutvikle klimatilpasningsarbeidet i Norge gjennom kompetanseheving, kunnskapsdeling og utprøving av klimatilpasningstiltak i kommunene. Evalueringsrapporten gjennomgår nettverkets arbeid, organisering og aktiviteter, og diskuterer utfordringer og mulige løsninger for videre arbeid med klimatilpasningsnettverk for kommuner.