Publikasjon

Økokyst- delprogram Norskehavet nord (III) - årsrapport 2019

Om publikasjonen

Delprogram Norskehavet Nord (III) består av områdene Kvænangen, Reisafjorden, Ullsfjorden/Fugløyfjorden, Sørfjorden ytre og Kjosen.

Programmet startet opp i 2018 med fullt prøvetakingsprogram. I 2019 ble det gjennomført undersøkelser av pelagisk planteplankton samt alle støtteparametere. Den samlede tilstanden for de ulike vannforekomstene varierer fra "Svært god" til "Moderat".