Publikasjon

Økokyst-delprogram Barentshavet - årsrapport 2019

Om publikasjonen

Økokyst – Delprogram Barentshavet for 2019 omfatter 18 vannforekomster med stasjoner i Tanafjorden og Varangerfjorden.

Det ble samlet inn prøver fra 17 hardbunnstasjoner, 10 bløtbunnstasjoner, tre hydrografistasjoner og tre Ferrybox-stasjoner. Den samlede tilstanden i vannforekomstene varierte fra "Svært god" til "Moderat". Enkelte av stasjonene inngikk i delprogram Finnmark i perioden 2014 – 2016.