Publikasjon

Økokyst-delprogram Skagerrak - årsrapport 2019

Om publikasjonen

Økokyst - Økosystemovervåking i kystvann - har til hensikt å kartlegge og overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften.

Delprogram Skagerrak omfatter 14 vannforekomster lokalisert i Ytre Oslofjord og Grenlandsfjordene. Samlet tilstand i vannforekomstene varierte fra “dårlig” til “god” tilstand i 2019. Undersøkelser over tid viser en særlig negativ trend for makroalger, hvor fem av totalt åtte undersøkte hardbunnstasjoner oppnår dårligere tilstand enn «god» for makroalger i 2019.