Publikasjon

Allemannsretten (nynorsk)

Om publikasjonen

Brosjyre om allemannsretten på nynorsk

Ein viktig del av kulturarven vår er å vere ute i naturen. Vi har frå gammalt av hatt rett til å ferdast i skog og mark, etter elvane, på innsjøar, i skjergarden og til fjells – uavhengig av kven som eig grunnen. Vi kan hauste av naturen – ikkje berre saltvassfisk, bær, sopp og blomstrar, men òg inntrykk og opplevingar.

Brosjyren vart oppdatert i ny visuell profil juni 2023.