Publikasjon

Virkemidler for økt bruk og produksjon av biogass

Om publikasjonen

Rapporten analyserer potensialet for økt bruk og produksjon av biogass i Norge.

Videre drøfter rapporten mulige virkemidler for å realisere dette potensialet.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Se kapittel 1 for sammendrag.

Oppdatert med ny versjon 26.3.2020: La inn manglende komma i setningen "Dersom biogasstrekkvogner oppnår en markedsandel på 10 prosent av nysalget i 2030, vil det utgjøre omtrent 300 GWh/år (energimengder tilsvarende 2,5 ganger produksjonen til Norges største biogassanlegg i dag).". I forrige versjon av rapporten stod det "25" her.