Publikasjon

Kontroll av produkter fra nettbutikker 2020: Kjemisk analyse av regulerte stoffer i sports- og fritidsprodukter, og kontroll av merking

Om publikasjonen

Kjemisk analyse av regulerte stoffer i sports- og fritidsprodukter, og kontroll av merking

Miljødirektoratet har undersøkt 99 sports- og fritidsprodukter, 80 av de ble analysert for innhold av regulerte helse- og miljøskadelige stoffer, deriblant krom VI, bly, kadmium, nikkel, ftalater, kortkjedede klorparafiner (SCCP) og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH'er).

På de elektriske- og elektroniske produktene og lekene ble i tillegg merkingen kontrollert.

Produktene ble kjøpt utelukkende fra nettbutikker, både norske og utenlandske (innenfor EU/EØS).

Syv produkter med regulerte stoffer over tillatt grenseverdi er forbudte og ble trukket fra markedet. 21 produkter hadde mangler og/eller feil i merkingen.