Publikasjon

Økofersk – delprogram NORD: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2019

Om publikasjonen

Overvåkning og klassifisering av økologisk tilstand

Basisovervåkingen ‘Økofersk – delprogram Nord’ omfattet åtte innsjøer i 2019, hvorav en Biolok-sjø og syv referanse-sjøer. Resultatene viser at fire av innsjøene var i svært god tilstand, tre innsjøer var i god tilstand og en innsjø i dårlig tilstand. Samlet tilstand er angitt som nokså usikkert for fire innsjøer, fordi datagrunnlaget er begrenset til ett år og tilstandsklassifiseringen samtidig er basert på et fåtall kvalitetselementer eller fordi klassegrenser mangler for flertallet av kvalitetselementene. For fire av referanse-sjøene er tilstanden angitt som ganske sikker, fordi det er godt samsvar mellom år og mellom kvalitetselementer. Dagens klassifiseringssystem er særlig usikkert for svært kalkfattige innsjøer og for moderat kalkrike og kalkrike skogssjøer.