Publikasjon

Mål, strategi og tiltak for håndtering av skrantesjuke i Norge etter positivt funn på Hardangervidda september 2020

Om publikasjonen

–anbefaling fra Mattilsynet og Miljødirektoratet

Klassisk skrantesjuke er en alvorlig, smittsom sykdom som ble påvist for første gang i Norge og Europa i mars 2016. I september 2020 ble sykdommen påvist på en villreinbukk felt på Hardangervidda. Mattilsynet og Miljødirektoratet gir her Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet en faglig anbefaling om hvordan vi kan håndtere skrantesjuke i Norge fremover.