Publikasjon

Kontroll av siloksaner i kroppspleieprodukter 2021

Om publikasjonen

Brevkontroll av virksomheter

Miljødirektoratet har kontrollert innhold av siloksaner i kroppspleieprodukter som vaskes av ved vanlig bruk. 45 produkter ble kontrollert; 25 sjampoer, 9 balsamer og 11 andre produkttyper. Produktene var importert til Norge fra utenfor EØS. I 4 (3 av samme produkt i ulike størrelser) av de 9 balsamene ble det funnet siloksanforbindelsen D5, og de ble trukket fra markedet. Halvparten av de kontrollerte produktene inneholder polysiloksaner (silikoner), som kan inneholde restmengder av D4 og D5. Disse ble ikke sendt til kjemisk analyse
i denne omgang.