Publikasjon

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2018

Om publikasjonen

Monitoring long-range transboundary air pollution. Water chemical effects 2018

Rapporten presenterer resultater fra fjorårets overvåking av vannkjemi i forsuringsfølsomme vannforekomster. Overvåkingen omfattet i 2018 83 innsjøer, seks feltforskningsstasjoner og to elver.

The report presents the results from last years monitoring of water chemistry in acid sensitive water bodies. The monitoring in 2018 comprised 83 lakes, 6 calibrated catchments and 2 rivers.