Publikasjon

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2019

Om publikasjonen

Monitoring long-range transboundary air pollution. Water chemical effects 2019

Rapporten presenterer resultater fra fjorårets overvåking av vannkjemi i forsuringsfølsomme vannforekomster. Overvåkingen omfattet i 2019 84 innsjøer, seks feltforskningsstasjoner og to elver.

The report presents the results from last years monitoring of water chemistry in acid sensitive water bodies. The monitoring in 2019 comprised 84 lakes, 6 calibrated catchments and 2 rivers.