Publikasjon

Vurdering av behovet for ytterligere regulering av seismikk for å ivareta hensynet til marine pattedyr

Om publikasjonen

Miljødirektoratet vurderer at ytterligere regulering er nødvendig for å ivareta hensynet til marine pattedyr.

Det bør innføres krav om bruk av sjøpattedyrobservatører og sensorteknologi og krav om stans eller redusert kildestyrke i seismikkskytingen dersom pattedyr observeres innenfor en gitt avstand. Slike krav kan innføres i enkelte geografiske områder og for gitte perioder av året, men dette må vurderes nærmere. Anbefalingen er i tråd med råd fra Havforskningsinstituttet og det nasjonale Sjøpattedyrutvalget, og gjeldende reguleringer internasjonalt.