Publikasjon

Løsningen er naturbasert. En kartlegging av forvaltningens behov for brukerstøtte innen naturbaserte løsninger for klimatilpasning

Om publikasjonen

Asplan Viak og Sintef har kartlagt forvaltningens behov for kunnskap, veiledning og brukerstøtte til ulike naturbaserte løsninger for klimatilpasning.

Datagrunnlaget for rapporten består av eksisterende kunnskap i form av utredninger, rapporter etc., og bred medvirkning fra blant annet offentlig forvaltning på nasjonalt- regionalt og lokalt nivå til forskere, konsulenter, leverandører og utførende.

Rapporten viser at det ikke er nok med flere veiledere for å fremme mer utstrakt bruk av naturbaserte løsninger.