Publikasjon

Økokyst – delprogram Norskehavet Nord I, Årsrapport 2020

Om publikasjonen

ØKOKYST – Delprogram Norskehavet Nord (I) for 2020 omfatter stasjoner i områdene Ofotfjorden og Malangen i henholdsvis Nordland og Troms, Programmet startet opp i 2017. I 2020 ble det gjennonført fullt prøvetakingsprogramDen samlede tilstanden for vannforekomstene i delprogrammet Norskehavet Nord I for perioden 2017 – 2020 er "Svært god" for en vannforekomst, "God" for fire vannforekomster og "Moderat" for tre vannforekomster. The Norwegian Sea North (I) sub-program for 2020 includes stations in the areas of Ofotfjorden and Malangen in Nordland and Troms, respectively. The program started in 2017. In 2020, a complete sampling program was carried out. The overall state of the stations in the sub-program Norwegian Sea North I varies from class "Very good" to class "Moderate".