Publikasjon

Økokyst - delprogram Norskehavet Nord II, Årsrapport 2020

Om publikasjonen

ØKOKYST – Delprogram Norskehavet Nord (II) omfatter stasjoner i Skjerstadfjorden og Saltdalsfjorden. Den samlede tilstanden for de to områdene ble satt til "God". I 2020 ble det gjennomført fult innsamlingsprogram. Basert på dataene for 2017 til 2020 er den samlede tilstandsklassifiseringen av vannforekomsten er "God" for både Skjerstadfjorden og Saltdalsfjorden. ØKOKYST – The Norwegian Sea North (II) sub-program includes stations in the Skjerstadfjord and the Saltdalsfjord. In 2020, a full sampling program was carried out. The overall state of the water bodies was set to "Good"