Publikasjon

Økokyst - delprogram Nordsjøen Sør, årsrapport 2020

Om publikasjonen

Gjennom programmet ØKOKYST overvåkes og kartlegges miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten. Miljøtilstanden rapporteres i henhold til vannforskriften. Det er ti vannforekomster i delprogram Nordsjøen Sør. I 2020 ble det gjennomført overvåkning av fire vannsøylestasjoner hvor
vannkjemi og planteplankton, og hydrografiske parametere er målt. Samlet tilstand i de tre undersøkte vannforekomstene varierte fra god til moderat tilstand i 2020.

The monitoring program «ØKOKYST» aims to document the environmental conditions along the Norwegian coastline in accordance to the Water Framework Directive. The subprogram Southern North Sea included four stations where phytoplankton, oxygen, Secchi-depth and hydrography were sampled.

The overall ecological condition of the water bodies sampled varied from «good” to “moderate” state in 2020.