Publikasjon

Analyse av klimarisiko for et utvalg av kommuner

Om publikasjonen

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Proactima, i samarbeid med The Governance Group, gjennomført en risikoanalyse av klimarisiko, med bruk av etablert metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser (ISO 31000).

Analysene er gjort for to casekommuner, Ålesund og Stavanger. Fysisk klimarisiko og overgangsrisiko er inkludert i analysene.