Publikasjon

Forvaltning av statlig sikra friluftslivsområder

Om publikasjonen

Veiledere knyttet til forvaltning av statlig sikrede friluftslivsområder.

Statlig sikrede friluftslivsområder er områder som det offentlige har skaffet seg rådighet over ved kjøp eller avtale om bruksrett. Staten har bidratt til at disse områdene har blitt sikret for allmennhetens bruk etter at kommuner eller interkommunale friluftsråd har søkt om dette.