Publikasjon

Klimarisiko i kommunene

Om publikasjonen

Hvilken klimarisiko er kommunene utsatt for, hvordan vurderer de dette og hvilke verktøy har de tilgjengelig for å vurdere og håndtere risikoen.

I rapporten vurderer også Miljødirektoratet hva arbeidet har å si for samfunns- og arealplanleggingen, og hvordan arbeidet med klimarisiko i kommunene kan styrkes.