Publikasjon

Økofersk – delprogram midt: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2020

Om publikasjonen

Overvåkning og klassifisering av økologisk tilstand

Basisovervåkingen ‘Økofersk – delprogram midt’ omfattet tre innsjøer, der to er undersøkt tidligere i 2018 og en er undersøkt for første gang i 2020. Alle tre innsjøer er angitt som potensielle referansesjøer. Kangsvatnet er svært kalkfattig og klar skogssjø, Langvatnet er svært kalkfattig og humøs lavlandssjø og Litlevatn er moderat kalkrik og klar skogsjø.

Resultatene viser at Kangsvatnet og Langvatnet var i moderat tilstand, og at tilstanden var bestemt av vannplantene. Litlevatn var i svært god tilstand bestemt av planteplankton. Samlet tilstand er angitt som nokså usikker for alle tre innsjøer, fordi datagrunnlaget er begrenset til ett eller to år, og fordi innsjøene ligger på grensen mellom to vanntyper.