Publikasjon

Økofersk – delprogram øst: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2020

Om publikasjonen

Overvåkning og klassifisering av økologisk tilstand

Basisovervåkingen ‘Økofersk – delprogram øst’ omfattet ni innsjøer i 2020, hvorav seks Biolok- og tre Referanse-sjøer. Fire av Biolok-sjøene er antatt å være forsuret. Resultatene viser at to av innsjøene er i svært god tilstand, fire i god tilstand og tre i moderat.

Samlet tilstand er angitt som usikker for fem innsjøer, fordi datagrunnlaget er begrenset til ett år eller et fåtall kvalitetselementer. Atnsjøen, Svartdalsvatnet og Østre Bjonevatnet er angitt med ganske sikker økologisk tilstand fordi det finnes data for flere år, og det er godt samsvar mellom år. Også for Kalven anses tilstanden å være ganske sikker fordi det er godt samsvar med tidligere resultater for vannkjemi og vannplanter, men så langt er datagrunnlaget begrenset for andre kvalitetselementer.