Publikasjon

Klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene etter kvalitetsnorm for villrein: Første klassifisering – 2022

Om publikasjonen

Klassifisering etter kvalitetsnormen for villrein.

Kvalitetsnormen for villrein er et kunnskapssystem som klassifiserer villreinområdene i god (grønn), middels (gul) eller dårlig (rød) kvalitet.

I denne rapporten beskrives resultatene av klassifiseringen for de ti nasjonale villreinområdene.

Klassifiseringen skal gjennomføres hvert fjerde år. Vurderingene tar utgangspunkt i tre delnormer: 1) bestandsforhold, 2) lavbeite og 3) leveområder og menneskelig påvirkning.

Klassifiseringen er utført av en uavhengig ekspertgruppe.