Publikasjon

Metodikk for kartlegging og overvåkning av fremmede marine arter i Norge: Forslag til nasjonalt program

Om publikasjonen

Rapporten gir en oversikt over kartlegging og overvåking av fremmede marine arter i Norge.

Norge har i dag overvåkning av enkelte fremmede marine arter og en sporadisk generell kartlegging av forekomsten av slike arter langs deler av kysten. Det er derfor behov for en systematisk plan for kartlegging og overvåkning av fremmede marine arter i Norge.

Begroing av skrog er trolig den vektoren som i dag utgjør den største risikoen for introduksjon av fremmede marine arter. Her gis en detaljert oversikt over havner som har høy risiko for slike introduksjoner basert på frekvensen av anløp direkte fra utenlandsk havn.

Denne vurderingen danner basis for ett rullerende overvåkningsprogram etter
internasjonale anbefalinger.
Rapporten gir også en oppsummerende oversikt over eksisterende internasjonal metodikk og basert på dette gis tre alternative metodikkforslag for norskekysten.

Denne rapporten ble laget sammen med en evaluering av fremmede arter i Norge.