Publikasjon

Trender i havforsuring og antropogent karbon i de nordiske hav, Nordsjøen og Skagerrak

Om publikasjonen

Evaluering av havforsuringstrender i Nordsjøen og Skagerrak samt trender av antropogent karbon i de nordiske hav og tilstøtende havområder.

Denne rapporten baserer seg på artikkelen “Acidification of the Nordic Seas” av Fransner mfl. (2022). I tillegg presenteres havforsuringstrender (=endring over tid) i Nordsjøen og Skagerrak og trender i antropogent karbon (Cant) i de nordiske hav, Nordsjøen og Skagerrak.