Publikasjon

KELPMAP-Vega: Metodeutvikling for kartlegging av tareskog ved bruk av droner og satellittbilder

Om publikasjonen

Rapporten undersøker mulighetene for å utvikle metoder for en mer effektiv kartlegging av marine naturtyper.

Rapporten er en del-leveranse i prosjektet "Metodeutvikling for kartlegging av tare ved bruk av droner og satellittbilder" og beskriver metoder for innsamling av høyoppløselige bilder ved hjelp av droner og generering av sammenhengende georefererte ortofoto, samt innhenting av bakkesannheter og sammenstilling av disse.

Feltarbeidet er utført i Vega og Herøy kommuner på Helgelandskysten i Nordland fylke.

Kriterier for hva som karakteriserer gode forhold for innsamling av data med droner er beskrevet, og inkluderer i hovedsak lysforhold, vannstand, vind, og skydekke.

Utstyr for innhenting av bakkesannheter og droneflyging er også gitt. Det konkluderes at nøye feltplanlegging og egnede værforhold er avgjørende for suksessfull gjennomføring av et slikt feltarbeid.

En retrospektiv analyse av værforholdene for droneflyving på Vega i august 2022 er inkludert.

Endelig rapport for prosjektet er planlagt ferdigstilt november 2023