Publikasjon

Redusert forsøpling fra ekspandert plast, kartlegging og tiltaksvurdering

Om publikasjonen

Kartlegging av bruk og håndtering av ekspandert plast i Norge, med særskilt fokus på ekspandert polystyren (EPS)

Forslag til tiltak for å redusere forsøplingsrisiko.

Ekspandert plast (eks. isopor) har over flere år vært blant de ti vanligste gjenstandene ved strandrydding i Norge

Ekspandert plast (EP) består av lett og sprøtt materiale, det lar seg raskt fragmentere til mindre biter, og kan forflyttes over store avstander med vinden og via vannveier. De minste delene er vanskelig å fjerne og plasten i seg selv brytes langsomt ned.

Rapporten utreder lagring, bruk, innsamling og gjenvinning av ekspandert plast, og tiltak som kan begrense forsøpling fra ekspandert plast.

Informasjon til utføring av prosjektet ble hentet fra tilgjengelig statistikk, rapporter og dybdeintervju med over 30 aktører fra forskjellige bransjer.

Rapporten har fokus på ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS) i bygg- og anlegg, akvakultur, pontonger og flytebøyer, og emballasje.

De ulike sektorene og bruksområdene som er evaluert er rangert etter risikoen som de anses å representere som mulig kilde til EP-forsøpling. EPS-blokker og XPS-plater for bygging av veier og EPS i flytebrygger vurderes å representere en svært høy risiko for EP-forsøpling.

Isolasjonsplater fra byggenæringen, EPS-elementer i flytekrager og forankringsbøyer og EPS-avfall fra opphugging av båter anses å representere høy risiko for EP-forsøpling, mens de resterende områdene er vurdert til å utgjøre enten middels eller lav risiko.

Basert på risikovurderingen for de ulike sektorene og bruksområdene vurderes følgende tiltak som de mest vesentlige for å redusere EP-forsøpling fra norske kilder basert på tiltakets relevans, størrelsen på materialstrømmene som tiltaket berører og forventede kostnader og innsats som vil kreves ved gjennomføring av tiltaket.