Publikasjon

Har myndighetene lyktes i kampen mot Gyrodactylus salaris?

Om publikasjonen

En sammenstilling av norske myndigheters langsiktige arbeid med å stanse spredningen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Den dødelige laksefiskparasitten, som vi ofte omtaler som gyro, ble innført til Norge for snart 50 år siden. I mer enn 40 år har myndighetene gjennomført en rekke tiltak for å begrense parasittens skader på norske laksebestander. Målet om å utrydde parasitten kan snart være nådd.