Publikasjon

Årsrapport for Viltfondet: 2021

Om publikasjonen

Viltfondet bidrar til å finansiere tiltak som gir kunnskap om viltressursene og bærekraftig forvaltning av dem.

Det høstbare viltet er et viktig grunnlag for jaktbasert friluftsliv, og for næringsutvikling og verdiskapning i distriktene.

Revisjonsberetning for Viltfondet 2021