Publikasjon

Kunnskapsgrunnlag om hurtigladeinfrastruktur for veitransport

Om publikasjonen

Kunnskapsgrunnlaget peker på et stort behov for flere hurtigladere både for personbiler og lastebiler.

Statens vegvesen og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet laget et kunnskapsgrunnlag om ladeinfrastruktur til elektriske kjøretøy.