Publikasjon

Vurdering av strakstiltak mot havnespy (Didemnum vexillum) våren 2022: Foreløpig uttalelse fra VKMs prosjektgruppe

Om publikasjonen

Risikovurdering og tiltak mot den fremmede arten havnespy (Didemnum vexillum) i Norge.

Didemnum vexillum, et kolonidannende sekkedyr også kjent under navnet havnespy og japansk sjøpung, har etablert seg på flere lokaliteter på Vestlandet.

Dette er en første delrapport til et oppdrag Miljødirektoratet har gitt Vitenskapskomiteen for mat og miljø, om å gjøre en risikovurdering av den fremmede arten havnespy i Norge, samt komme med anbefalinger av hvilke tiltak som kan settes inn mot spredning og bekjempelse av arten.

I denne delrapporten er det strakstiltak på kort sikt som listes opp/identifiseres og vurderes.