Publikasjon

Hva gjør norske kommuner for å måle og registrere aktivitetsendringer som utløses av tiltak for å fremme friluftsliv?

Om publikasjonen

Rapporten kartlegger hva et utvalg av norske kommuner gjør for å måle endret aktivitet i friluftslivsområder.

Rapporten gjennomgår ulike tilnærminger for å måle endret aktivitet, herunder bruk av ferdselstellere, brukerundersøkelser, mobildata, informasjon fra apper etc., og kartlegger i hvilken grad norske kommuner har brukt de ulike løsningene over de siste årene.

Rapporten peker også på løsninger som har potensial til å kunne brukes for å i større grad få målt endret aktivitet.

Kartlegging utarbeidet av Oslo Economics, på oppdrag for Miljødirektoratet.