Publikasjon

Grønn omstilling: Klimatiltaksanalyse for petroleum, industri og energiforsyning

Om publikasjonen

Rapporten viser mulige klimatiltak i petroleum, industri og energiforsyning fram mot 2030, en kartlegging av barrierer og overslag over ressursbehov.

Analysen omfatter eksisterende industri, og tiltakene som er inkludert i analysen er basert på pågående prosjekter og annonserte muligheter som gir  utslippsreduksjoner i Norge.

Vi har ikke vurdert mulig ny virksomhet som produksjon av hydrogen for eksport, eller batterifabrikker som kan bidra til utslippsreduksjoner i andre land.

Som en del av arbeidet med rapporten har vi fått innspill fra industrien og teknologileverandører. Analysen av tiltaksmuligheter i petroleumssektoren er gjort i samarbeid med Oljedirektoratet og muligheten for karbonfangst og -lagring er utredet sammen med Gassnova.

Arbeidet bygger på tidligere analyser som Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030 (2015), Kunnskapsgrunnlag for utforming av klimapolitikk for industrien (2017), Kraft fra land til norsk sokkel (2020) og Prosess21 Veikart (2021).

Dette er en korrigering og endring av en rapport som er publisert tidligere.