Publikasjon

Arealrepresentativ overvåking av skogvernområder gjennom Landsskogtakseringen: 2017-2021

Om publikasjonen

Denne rapporten gir en oversikt over tilstanden i skog som var vernet per 1.1.2021.

Datamaterialet som er utgangspunktet for rapporten er registreringer gjennomført av Landsskogtakseringen, gjennom «Overvåkingsprogrammet for skog i verneområder».

Registreringene er utført i løpet av femårsperioden 2017-2021.

I tillegg presenteres resultater som viser hvordan den vernede skogen har utviklet seg siden forrige taksering, som ble gjennomført 2012-2016.