Publikasjon

Klimagassregnskap for kommuner og fylker: Dokumentasjon av metode – versjon 7

Om publikasjonen

Klimagassregnskapet for kommuner og fylker oppdateres årlig med utslippstall. Rapporten dokumenterer metoder og datakilder som er benyttet i 2023.

Denne rapporten erstatter tidligere dokumentasjonsrapport publisert i januar 2023.