Publikasjon

Kartleggingsinstruks: Kartlegging av terrestriske landformer etter NiN2 basert på LiDAR-data

Om publikasjonen

Denne instruksen beskriver kartlegging av et utvalg terrestriske landformer etter Natur i Norge (NiN) basert på LiDAR-data.

Landfomene som er inkludert i instruksen er leirraviner, leirskredgroper, fossile delta, dødisgroper i sortert materiale og jordpyramider.

Kartlegging basert på instruksen utføres av Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) i et statlig samarbeid med Miljødirektoratet.