Publikasjon

Klimagassutslipp globalt som følge av økonomisk aktivitet i Norge

Om publikasjonen

Rapport om aktuelle metoder for å beregne klimagassutslipp fra norsk økonomisk aktivitet.

Rapporten går gjennom aktuelle metoder for å beregne klimafotavtrykk eller forbruksbaserte utslipp, og oppsummerer noen analyser som er gjennomført knyttet til utslipp fra norsk økonomisk aktivitet.

Videre gjennomgås sentrale bruksområder for en analyse/statistikk og i hvilken grad ulike metoder kan svare på sentrale spørsmål vurderes.