Publikasjon

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør: Årsrapport vannkjemiske effekter 2021

Om publikasjonen

Rapporten presenterer resultater fra overvåking i 2021 av vannkjemi i forsuringsfølsomme vannforekomster.

Overvåkingen omfattet; 78 tidstrendsjøer, 6 små innsjøer nær Nikel, 6 feltforskningsstasjoner og 2 elver.