Publikasjon

Manual for villgjøring av urbane sjøområder

Om publikasjonen

Manualen gir praktiske verktøy og fremgangsmåter for å fremme marint liv i urbane sjøområder.

Villgjøring handler om å bygge opp, gjenskape og reetablere natur ved å ta hensyn til artenes behov. Det dreier seg om å slippe naturen til ved å inkludere naturens sirkulære og dynamiske prosesser i et langsiktig perspektiv.

Manualen beskriver prinsipper og retningslinjer som gir grunnlag for å ta kunnskapsbaserte valg i utvikling av mangfoldige og levedyktige marine nabolag.

Målet er å skape bevissthet om behovet for og potensialet til villgjøring i utvikling av klimasmarte byer, hos alle faggrupper som er involvert i byutvikling.

Forfatternes ambisjoner er at livet i havet gis lik mye plass og omsorg som de blågrønne lungene på land.