Publikasjon

Insektovervåking på Østlandet, Sørlandet og Trøndelag: 2022

Om publikasjonen

Rapport fra feltsesong 2022.

Denne rapporten beskriver arbeidet med en generell insektovervåking i Norge for 2022, finansiert av Miljødirektoratet.

Overvåkingen startet opp på Østlandet i 2020 med økosystemene skog og semi-naturlig mark, og ble i 2021 utvidet til semi‐naturlig mark i Trøndelag, fulgt av semi‐naturlig mark på Sørlandet i 2022.

En videre utvidelse til semi‐naturlig mark i Nord‐Norge er planlagt for 2023, og full
nasjonal dekning med inkludering av semi‐naturlig mark på Vestlandet er forventet i 2024.

Totalt har 90 lokaliteter blitt undersøkt så langt og målet er å utvide programmet til hele landet med 250 lokaliteter i hvert økosystem.